ปฏิทินงานสัมมนา


DATE VENUE FUNCTION
31 OCT 2017
ห้องประชุม SILK 1-2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
CODE : CMX01
“แนวโน้มสีต่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามในอาเซียน”
31 OCT 2017
ห้องประชุม 215
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
CODE : CMX02
“คอสเมติกไทยดาวรุ่ง มุ่งตลาดโลก”
1 NOV 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 101
COSMEX THEATER
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
CODE : CMX05
“การทำธุรกิจเครื่องสำอางแบบโอดีเอ็ม (ODM)”
1 NOV 2017
ห้องประชุม SILK 1-2
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
CODE : CMX03
“4 กลยุทธ์ปลุกแบรนด์ดัง ขับเคลื่อนธุรกิจให้เปี่ยมพลังด้วยบรรจุภัณฑ์ไทย”
2 NOV 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 101
COSMEX THEATER
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
CODE : CMX04
Family Business Forum
“การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของธุรกิจครอบครัว”
As of October 18, 2017.
Remark : The Organizer reserves the right to change the function without prior notice.