eNewsletter#20
คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แสดงสินค้างานเมทัลเล็กซ์ 2023 มาแบ่งปันระบบ Lean IoT โซลูชั่นที่จะช่วยนวัตกรให้การผลิตโลหการเหนือชั้นอีกระดับ

“Lean IoT เป็นระบบที่นำมาช่วยทำให้เห็นข้อมูลกระบวนการผลิตและประเด็นปัญหาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ โดยมาพร้อมอุปกรณ์ Sensor/Edge device ที่ติดตั้งง่ายและสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งด้านผลิตภาพการผลิต คุณภาพ และพลังงาน พร้อมให้ความสำคัญในความปลอดภัยทางด้านข้อมูลด้วยระบบ Cloud security

“แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในยุคเศรษฐกิจที่ผันผวนที่ทุกโรงงานต้องรัดเข็มขัดและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นการสร้างเทคโนโลยี Internet of Things ต้องตอบโจทย์ในเรื่องการมองเห็นปัญหาของกระบวนการอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้สามารถแก้ปัญหา ลดความสูญเปล่าของกระบวนการที่ไม่จำเป็นได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดผลกำไรของบริษัท

“ความไว้วางใจของลูกค้ามาจากการสร้างคุณค่าด้านการบริการและอยู่เคียงข้างในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง ด้วยความเข้มแข็งของบริษัทในการเป็นศูนย์รวมด้านเทคโนโลยี, การทำงานที่ใกล้ชิดและจริงใจกับลูกค้าอย่างกว้างขวาง และการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ในใจของวงการอุตสาหกรรม”