eNewsletter 3
      เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประเมินว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะขยายตัวได้ 5-10% ในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอ้างอิงจากยอดการส่งออกที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 12-14% ประกอบกับการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์โดยเฉพาะในสินค้าอาหาร เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ความต้องการสินค้าบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความพยายามของหลายประเทศทั่วโลกที่จะผลักดันพลังงานสะอาดและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงแนะนำว่าผู้ผลิตควรเริ่มศึกษาและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนวัสดุพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราที่สูงอันเนื่องจากนโยบายของสหภาพยุโรปหรือประเทศอื่นๆ ที่จะกำหนดให้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังคงใช้เครื่องจักรแบบดั้งเดิมและพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม*
รับทราบทุกเทรนด์ใหม่ในวงการพลาสติก พร้อมพลิกโฉมธุรกิจให้สอดคล้องกับอนาคตที่งาน “อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2022” - งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกที่ครบครันที่สุดในอาเซียน เวทีนี้จะมอบโอกาสในการพบปะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และการก่อสร้างให้แก่ผู้นำเสนอเทคโนโลยี โซลูชั่นและวัตถุดิบเพื่อการผลิตพลาสติก ขอเชิญมาร่วมกับเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในการยกระดับธุรกิจของคุณ!
โอกาสในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกรอคุณอยู่ สำรองพื้นที่ด่วน!!
โทร. 
0 2686 7299               
อีเมล:      interplas@reedtradex.co.th
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม:
Co-located with:
Organized by: