eNewsletter 4
อุตสาหกรรมไทยกำลังก้าวสู่การปรับตัวให้รับอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายนำโมเดล BCG (Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) ที่ริเริ่มโดยรัฐบาลมาปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคการผลิต เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่า และลดการเกิดของเสียผ่านการจัดการทรัพยากรภายในสถานประกอบการ โดยมอบหมายหน้าที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ซึ่งจะทำผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้การหมุนเวียนทรัพยากร และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็น 60% ในปี พ.ศ. 2565 และเพิ่มจำนวนให้เป็น 100% หรือทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2568*

เตรียมพร้อมปรับโรงงานไทยสำหรับเทรนด์สีเขียว และสร้างความก้าวหน้าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามโมเดล BCG ที่งาน “FACTECH 2022” เวทีสำหรับผู้แสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ให้ได้นำเสนอสินค้าและบริการแก่เจ้าของโรงงาน ฝ่ายจัดซื้อและปฏิบัติงาน รวมถึงพนักงานและผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านการจัดงานโรงงานและโกดังสินค้าตัวจริง อย่าพลาดโอกาสสำคัญนี้เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณไปพร้อมกัน สำรองพื้นที่ด่วน!

 
ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโอกาสประชาสัมพันธ์ที่ครบครัน!!
โทร: 0 2686 7299อีเมล: factech@reedtradex.co.th
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม: 
 
 
Co-located with: