eNewsletter 3
เพราะโลกคือทรัพยากรสำคัญและบ้านของทุกคน กระแสสิ่งแวดล้อม, สังคม และการจัดการ (Environmental, Social and Governance - ESG) จึงได้รับการตอบรับในวงกว้างจากภาคประชาชนและอุตสาหกรรม และเป็นกระแสที่มาแรงทั่วโลก โดยปัจจุบันนี้ประเทศในกลุ่มพัฒนาต่างออกแถลงการณ์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในช่วงปี พ.ศ. 2593-2603 และควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ*

วัสดุก่อสร้างจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง โดย Global Efficiency Intelligence บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการปล่อย CO2 จากการผลิตเหล็กและซีเมนต์คิดเป็นสัดส่วนถึง 11% และ 7% ของปริมาณการปล่อย CO2 ทั้งหมด ถึงแม้จะมีการปรับตัวเช่นการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก วัสดุทดแทน หรือมาตรการปิดโรงงานผลิตเหล็กคุณภาพต่ำของประเทศจีน แต่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์(EIC SCB) มองว่ามาตรการเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ และในอนาคตผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องพิจารณานำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดใหม่ๆ มาใช้ เพื่อป้องกันการเสียโอกาสจากการถูกกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ และลดปัญหาค่าใช้จ่ายสูงในภายหลังหากมีการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนสายการผลิตช้าเกินไป

เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของผู้ประกอบการโรงงานไทยสู่อนาคตที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนของโรงงานในอนาคต “FACTECH” จะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้นำเสนอเทคโนโลยีสีเขียวที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ให้ได้พบปะกับผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน และผู้มีอำนาจจัดซื้อเพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้ม ESG ขอเชิญร่วมกับเราเพื่อพิทักษ์โลก พร้อมวางรากฐานให้ความสำเร็จแก่ธุรกิจของคุณ!

*ที่มา: SCB Intelligence Center
 
 
ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโอกาสประชาสัมพันธ์ที่ครบครัน!!
โทร: 0 2686 7299อีเมล: factech@reedtradex.co.th
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม:
 
 
Co-located with: