eNewletter#5
     หุ่นยนต์ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้อำนวยความสะดวกได้กับหลายวงการ การแพทย์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนและได้รับประโยชน์จากหุ่นยนต์โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกับโรคระบาดเช่นโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการรักษาหลายประการ ตัวอย่างสำคัญในประเทศไทยของการให้ความสำคัญกับหุ่นยนต์การแพทย์ ก็คือการร่วมมือพัฒนาหุ่นยนต์การแพทย์ระหว่างบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ซึ่งเป็นก้าวย่างสำคัญที่สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการคิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรมเฉพาะด้าน ให้สามารถใช้งานได้จริงโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วอย่างไร้รอยต่อ ช่วยลดการสัมผัสระหว่างบุคคล เพิ่มความรวดเร็วในการจัดการและบริการผู้ป่วย เสริมประสิทธิภาพด้วยการลดข้อผิดพลาด และประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแทนที่จะเป็นกระดาษ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Thailand Medical Hub)และไทยแลนด์ 4.0*
*ที่มา: Salika.com
     อุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนของไทยมีการใช้งานหุ่นยนต์มาหลายปี แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการมากขึ้นจาก AI และ 5G อีกทั้งความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ก็เริ่มหลากหลายตามวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจง ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การบริการ เกษตรกรรมและอื่นๆ และจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการด้านหุ่นยนต์ของไทยให้รุดหน้าทัดเทียมสากล 
     ขอแนะนำ “REX : ASEAN Robomation Expo” งานแสดงเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ครบครันที่สุดสำหรับภาคบริการ ซึ่งจัดควบคู่กับ
งาน “Assembly & Automation Technology 2022” เพื่อเปิดเวทีแก่ผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้พบปะกับนักอุตสาหกรรม
ในการหาแนวทางส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ผ่านเครื่องจักร โซลูชั่น การจัดวางระบบ การให้คำปรึกษา รวมถึงการสร้างเสริมเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าในกิจกรรมพบปะและการสัมมนา อย่าพลาดโอกาสขับเคลื่อนธุรกิจของคุณพร้อมกับส่งเสริมศักยภาพให้แก่วงการหุ่นยนต์ไทยที่งานนี้!
A part of:
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่:
Tel:        
66 2686 7299 
Email:    assemblytech@reedtradex.co.th 
Website: www.assemblytechexpo.com | www.rex-expo.com
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม:
 
Co-located with: