This eNews is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003.
If you have trouble viewing this, please Click here
“เมทัลเล็กซ์ 2018” ตอกย้ำความเป็นมหกรรมทางเทคโนโลยีโลหะการชั้นนำแห่งอาเซียน ด้วยการรวมตัวของแบรนด์ชั้นนำกว่า 3,300 แบรนด์จาก 50 ประเทศ พร้อมการเปิดตัวและสาธิตการทำงานของเครื่องจักรระดับโลกให้ชมอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ขาย ผู้ซื้อ ตัวแทนจำหน่ายและผู้รับช่วงการผลิตได้มีศูนย์กลางในการเจรจาและปิดดีลธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

“METALEX 2018” has once again affirmed its position as ASEAN’s leading metalworking technology platform with the ensemble of top 3,300 brands from 50 countries. Complete with the debut and live demonstration of world-class machinery. Sellers, buyers, agents and subcontractors have a chance to join in on this opportunity to discuss and close the deals that are win-win for everyone.
คณะผู้จัดงาน เมทัลเล็กซ์ 2018 ได้ร่วมแสดงความ ยินดีกับคุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ในวาระที่ได้ รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริม การรับช่วงการผลิตไทยคนใหม่

The METALEX 2018 team has congratulated Mr. Kiattisak Jirakajonvong on the newly appointment to the position of President of Thai Subcontracting Promotion Association.
“เราต้องการที่จะนำเสนอความรู้และเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ ให้แก่นักอุตสาหกรรมทั่วทั้งอาเซียน ผู้เข้าชมงานเมทัลเล็กซ์สามารถ เข้ามาพบและสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของเราที่จะช่วยเสริม กระบวนการผลิตของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

“The UK pavilion would like to present our knowledge and technologies to industrialists across ASEAN. Visitors of METALEX can come meet and ask us about the latest technologies that will enhance your manufacturing process with the utmost efficiency.”
“ประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสำหรับผู้ส่งออกเครื่องจักร สัญชาติไต้หวัน เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตไทยที่กำลังพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า สมาชิกของเราจึงนำเทคโนโลยีอัจฉริยะพร้อม System Integrator มาเสนอเพื่อช่วยสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตไต้หวันและไทย”

“Thailand is AEAN’s largest export market for Taiwanese machine tools. To help aid the development of Thailand’s industry, our members have come to showcase smart technologies and system integrators to create mutual values among Taiwanese and Thai manufacturers.”
“ยูโรเปียนพาวิลเลียนได้นำผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจากยุโรป 14 ราย มานำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยแก่ผู้เข้าชมงานเมทัลเล็กซ์ สมาชิกของเรา ล้วนเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านโลหะการ และตั้งใจมาสำรวจตลาดและ ร่วมงานกับผู้ผลิตไทย พวกเขาต่างหวังจะได้สนับสนุนการเติบโตของ ภาคอุตสาหกรรมไทยและพบปะคู่ค้าในอนาคตจากงานนี้”

“The European pavilion brings 14 European innovators to offer cutting-edge technologies to METALEX visitors. Our exhibitors are specialized in metalworking technologies and are eager to collaborate with Thai manufacturers.”
“เยอรมนีเป็นผู้นำการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยโซลูชั่นสำหรับโรงงาน ดิจิตอลและอัจฉริยะได้ก้าวหน้าอย่างสอดคล้องกัน เครื่องจักรของเรา สามารถประยุกต์ใช้ IoT ในสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นเทคโนโลยีของเราจะอำนวยประโยชน์แก่อุตสาหกรรมไทย แน่นอน”

“Germany is a pioneer in the field of Industry 4.0. Solutions for digital and smart factories are growing in tandem in Germany. Our machine tools can offer the highest level of expertise in utilizing IoT in production. Hence, our country’s technologies will definitely benefit Thailand’s manufacturing industry.”
“เจโทรนำเทคโนโลยีชั้นนำและไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 จากประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดง เพื่อให้ข้อมูลกับนักอุตสาหกรรมที่มาชมงาน เมทัลเล็กซ์ 2018 นอกจากนี้เรายังอยากแนะนำผู้ประกอบการ SME จากญี่ปุ่นให้นักอุตสาหกรรมไทยได้เจรจาธุรกิจกันให้มากที่สุดครับ”

“JETRO has brought many advanced technologies and ideas about industry 4.0 from Japan to show all industrialists who come to source new information at METALEX 2018. We also would like to introduce Japan SMEs to Thailand’s industries to connect as much as possible.”
“เราพยายามจัดแสดงสินค้าที่โดดเด่นจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการทั้งแก่นักอุตสาหกรรมชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถนำไปยกระดับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานเมทัลเล็กซ์ 2018 ช่วยเปิดโอกาสให้เราขยายธุรกิจในไทย และพบปะคู่ค้าที่อาจได้ร่วมงานกันในอนาคต”

“We try to showcase unique products from Japan to accommodate the needs of both Thai and overseas visitors to power up their efficiency. METALEX 2018 helps open the door for business expansion as well as a place to meet potential partners.”
“สมาชิกของเราเป็นผู้ผลิตที่นำเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม หลากหลาย เช่นในอุตสาหกรรมยานยนต์และไอทีมาร่วมแสดง เพราะประเทศไทยคือหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเราเชื่ออย่างยิ่งว่า Tokyo SME จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ

และยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าให้พันธมิตรชาวไทยได้ครับ” “Our members are manufacturers and they come with a variety of technologies and industrial parts from automotive and IT to show among others because Thailand is the most important market in Southeast Asia. We truly believe that Tokyo SME will help provide assistance and upgrade productivity to Thai partners.”
Forward this mail to your friend at

Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.