This eNews is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003.
If you have trouble viewing this, please Click here
“เมทัลเล็กซ์ 2018” ตอกย้ำความเป็นมหกรรมทางเทคโนโลยีโลหะการชั้นนำแห่งอาเซียน ด้วยการรวมตัวของแบรนด์ชั้นนำกว่า 3,300 แบรนด์จาก 50 ประเทศ พร้อมการเปิดตัวและสาธิตการทำงานของเครื่องจักรระดับโลกให้ชมอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ขาย ผู้ซื้อ ตัวแทนจำหน่ายและผู้รับช่วงการผลิตได้มีศูนย์กลางในการเจรจาและปิดดีลธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

“METALEX 2018” has once again affirmed its position as ASEAN’s leading metalworking technology platform with the ensemble of top 3,300 brands from 50 countries. Complete with the debut and live demonstration of world-class machinery. Sellers, buyers, agents and subcontractors have a chance to join in on this opportunity to discuss and close the deals that are win-win for everyone.
พิธีเปิดในวันแรกได้ต้อนรับคณะนักอุตสาหกรรมจากหลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ซึ่งเป็นสัญญาณอันดีของความเชื่อมั่นและการสนับสนุนภาคของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังอาเซ๊ยนและทั่วโลก

The opening ceremony on the first day had welcomed hundreds of industrialists from a variety of public and private organizations. This gesture reflected confidence and support toward Thailand’s industrial sector which will expand to ASEAN and international level.
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานฉลองการร่วม ออกงานเมทัลเล็กซ์ 2018 โดยได้รับเกียรติจากคุณเซจิ ชิโนซากิ ผู้จัดการทั่วไปเป็นประธาน ตัดริบบิ้น โดยได้กล่าวชื่นชมว่าเมทัลเล็กซ์เป็นงานมหกรรมเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นทางบริษัทจึงร่วมแสดงสินค้าในปีนี้เพื่อสนับสนุนโรงงานใน ภูมิภาคด้วยโซลูชั่นและเทคโนโลยีมอเตอร์คุณภาพสูง

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.’s executives and staff gathered to officially celebrate their participation at METALEX 2018. The ribbon cutting ceremony was performed by the company’s general manager, Mr. Seiji Shinozaki, with a memorable remark that METALEX is the largest metalworking event in Southeast Asia. Hence, the company decided to join this edition to present Hitachi Asia’s high quality solution and motor to support the region’s manufacturing factories.
ในวันแรกของงานเมทัลเล็กซ์ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีเปิดตัวเครื่อง Fiber Laser รุ่น ML3015SR-R40 ครั้งแรกในอาเซียน โดยคุณ นพดล กังสชาต ผู้จัดการแผนกขายเครื่องเลเซอร์ ได้ให้ความเห็นว่าเครื่องรุ่นใหม่นี้จะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าชมงานเมทัลเล็กซ์ได้สัมผัสนวัตกรรมอันทันสมัยของมิตซูบิชิ ที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการผลิต

On METALEX’s first day, Mitsubishi Electric Automation Co., Ltd. had staged an official ASEAN’s launch of the state-of-the-art ML3015SR-R40 Fiber Laser. Mr. Nopadol Kangsachat, Manager of Laser Sales Department had mentioned that the machine’s introduction will allow visitors of METALEX to experience Mitsubishi’s modern innovation designed to meet all industrial requirements.
Forward this mail to your friend at

Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.