eNewsletter 2
   อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ยังคงเติบโต ร่วมกับพัฒนาการของยานยนต์ซึ่งรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า  การผลิตขดลวด ไม้ อากาศยาน ราวจับและการชุบเคลือบบรรจุภัณฑ์ในประเทศเกิดใหม่ได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาดชุบเคลือบเชิงอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยในปี 2564 ตลาดการชุบเคลือบเชิงอุตสาหกรรมมีมูลค่า 102.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 149.99 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 โดยอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 5.60% ในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์*
*ที่มา: Brand Essence Research
   ด้วยความหลากหลายที่นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม ตลาดการชุบเคลือบจึงฉายอนาคตไกล งาน “เซอร์เฟส แอนด์ โค๊ทติ้งส์ 2022” มุ่งสร้างความสมบูรณ์แบบให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเตรียม ชุบ และเคลือบพื้นผิวในภูมิภาค ผ่านความครบครันของโซลูชั่นและบริการ พร้อมด้วยโอกาสสุดพิเศษในการพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ผลิตจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์อาหารและโลหการ
 
   หากคุณคือ หนึ่งในผู้นำเสนอเทคโนโลยี เครื่องจักรและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและชุบเคลือบพื้นผิว มาร่วมกับเราเพื่อขยายโอกาสเติบโตในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วได้แล้ววันนี้ สนใจจองพื้นที่คลิกที่นี่! 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
โทร:      0 2686 7299
เว็บไซต์: www.surfaceandcoatings.com
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม:
Co-located with:
Organized by: