eNewsletter 6
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คือหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่ท่ามกลางวิกฤตอันไม่คาดฝัน อุตสาหกรรมนี้ก็ยังคงส่งสัญญาณที่ค่อนข้างดี โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ดังนี้

“นโยบายล็อกดาวน์ของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนไทยต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในแนวทางใหม่ๆ ทั้งเพื่อการทำงานจากที่บ้าน การจัดประชุมสัมมนา การเรียนการสอน และทางการแพทย์ ดังนั้นภาพรวมในระยะสั้นแล้วอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงยังเติบโต แต่การที่อุตสาหกรรมอื่นชะลอตัวก็อาจส่งผลให้ลดกำลังซื้อของผู้บริโภคลงบางส่วน แต่ถึงอย่างไรเทรนด์ดิจิทัลก็คืออนาคต ดังนั้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับผลกระทบในช่วง 6-9 เดือนต่อจากนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะฟื้นฟูได้แน่นอน

ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2563 นี้ เราเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเลขสองหลักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่าจากกรกฎาคมไปถึงปลายปี อาจเห็นพัฒนาการที่เป็นบวกมากยิ่งกว่าช่วงต้นปีเพราะกำลังซื้อจะเริ่มกลับมาอีกครั้ง โดยรวมแล้วนับเป็นปีทองของผู้ประกอบการในภาคอิเล็กทรอนิกส์ของไทย แต่การผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ก็ค่อนข้างสูงจากผลกระทบของอุปสงค์กับอุปทาน
การระบาดของโควิด-19 ทำให้องค์กรต้องมีแผนการบริหารธุรกิจเพื่อความต่อเนื่อง พร้อมกับปรับตัวในแนวทางการทำงาน การประชุม รวมทั้งรู้จักวางแผนรับมือสถานการณ์ไม่คาดฝันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการคิดใหม่ทำใหม่ รวมถึงการมองหาเทคโนโลยีการผลิตที่ตอบโจทย์และแก้ไขความเสียเปรียบ ซึ่งงานแสดงสินค้าก็จะเป็นทางเลือกในการนำเสนอสิ่งที่ผู้ผลิตเหล่านี้ต้องการ ทั้งผ่านทางโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่พร้อมส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่”
 
ร่วมเป็นผู้แสดงสินค้าเพื่อรับสิทธิพิเศษดังนี้
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมายกว่า 100,000 ราย!
  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและนิตยสาร
  • โฆษณาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการโฆษณา บรรณาธิการ และข่าวประชาสัมพันธ์ โรดโชว์
  • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
  • เว็บไซต์ของงาน
  • และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย
คลิกที่นี่ เพื่อสำรองพื้นแสดงสินค้าของคุณและเป็นส่วนหนึ่ง
ของเวทีรวมพลวงการอิเล็กทรอนิกส์กับงาน เนปคอน ไทยแลนด์!