eNewsletter#9
หากถามถึงเรื่องราวแห่งความสำเร็จ แน่นอนว่าแต่ละคนย่อมมีเรื่องราว
และเส้นทางที่ต่างกัน เมทัลเล็กซ์ ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทาง
แห่งความสำเร็จของผู้ที่ไว้วางใจเข้าร่วมงานกับเรา
แบรนด์ FANUC คือชื่อที่ผู้ผลิตโลหการทั่วโลกเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในโซลูชั่นหุ่นยนต์อัจฉริยะ ร่วมฟังความประทับใจจากคุณสหภพ ผู้จัดการฝ่ายขาย Robot Division และคุณจักรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย Robodrill & Robocut Division จากบริษัท ฟานัคไทย จำกัด ถึงความประทับใจในงานเมทัลเล็กซ์ที่ทำให้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในวิดีโอนี้