eNewsletter#9
Thailand version
Metalex March
โซลูชัน X-ray 2D ที่ทนทานและเชื่อถือได้ในตระกูลผลิตภัณฑ์ ZEISS BOSELLO ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต โดย ZEISS BOSELLO เป็นการตรวจสอบเอ็กซเรย์ 2D แบบไม่ทำลายชิ้นงานมีทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล ทำให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่ได้รับการตรวจสอบมีคุณภาพ ส่งเสริมปริมาณและผลผลิตให้สูงขึ้น ก่อนนำไปสู่การผลิตขั้นตอนต่อไป ด้วยกระบวนการนำเข้าและส่งออกชิ้นงานที่รวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน ใช้งานได้ทั้งในสายการผลิตและนอกสายการผลิต