ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ในขณะที่สุขภาพ ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานถือเป็นเป้าหมายลำดับแรกที่เราให้ความสำคัญดังนั้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ชื่องาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ โดยมีกำหนดการใหม่ดังนี้:
อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2020
14 - 17 ธันวาคม 2563
เนปคอน ไทยแลนด์ 2020
14 - 17 ธันวาคม 2563
แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2020
23 - 26 มิถุนายน 2564
ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2020
23 - 26 มิถุนายน 2564
อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ 2020
23 - 26 มิถุนายน 2564
เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์ 2020
23 - 26 มิถุนายน 2564
แฟ็กเทค 2020
23 - 26 มิถุนายน 2564
การเลื่อนวันจัดงานในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานได้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อม และได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเข้าร่วมงาน จากที่เราได้รับทราบความคิดเห็นที่มีประโยชน์รวมถึงข้อกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับมาตรการจำกัดการเดินทางที่บังคับใช้อยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน จึงได้ข้อยุติว่าการเลื่อนวันจัดงานออกไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้เรายังสามารถกลับมาจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพตามกำหนดการใหม่ที่ได้ประกาศไว้

ถึงแม้ว่า งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ และ งานเนปคอน ไทยแลนด์ จะแยกออกไปจัดต่างหากปลายปี พ.ศ. 2563 นี้ แต่งาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ จะยังคงแนวคิดหลักในการจัดงานเอาไว้เช่นเดิม และ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ และ เนปคอน ไทยแลนด์ ก็จะกลับมาจัดร่วมกับงาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ เช่นเดิม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต แต่ก็เรารู้สึกชื่นชมที่ได้เห็นท่านผู้แสดงสินค้า ผู้ชมงาน ตลอดจนคู่ค้าของเราปรับตัวรับมือกับสถานการณ์รวมทั้งยังมีส่วนช่วยเหลือหน่วยงานด้านสาธารณสุขอีกเป็นอันมาก

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับงาน 
‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ เสมอมา

ขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง และหวังว่าจะได้พบกันในเร็ววันนี้