eNewsletter#3
โลกอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทคโนโลยีและโซลูชั่นได้เข้ามามีบทบาทในภาคการผลิตมากขึ้น แนวโน้มใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งพวกเราในฐานะนักอุตสาหกรรมยุคใหม่จำเป็นต้องปรับตัวและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยด้านล่าง เราได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของเหล่ากูรูด้านอุตสาหกรรมในวงการเกี่ยวกับอนาคตของภาคการผลิตไทยและการปรับตัวเพื่อนำหน้าเทรนด์ในวงการ
“SMEs  ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างไกล มิฉะนั้นแล้วก็จะตกขบวนรถไฟ ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยหากลงทุนแล้วสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปีก็ควรรีบลงทุนทันทีเพื่อให้สามารถรองรับการประกอบกิจการในซัพพลายเชนได้ในอนาคต

รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลย
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
“ในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังไม่มีความแน่นอน ผู้ผลิตจึงควรยกระดับตนเองให้มีพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมปรับตัวรองรับ New Normal ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยในรถยนต์ เพื่อไม่เสียโอกาสในการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต”

คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
ผู้อำนวยการ
สถาบันยานยนต์
“อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกไทยเติบโตถึง 3.4% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศ แสดงให้เห็นว่าพลาสติกยังจำเป็นต่อการขับเคลื่อนชีวิตและธุรกิจให้ยังดำเนินต่อไปได้ ทั้งบรรจุภัณฑ์ ช้อนส้อม หรือถุงพลาสติก ที่ได้เข้ามาช่วยในเรื่องสุขอนามัยการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย”

คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์
ผู้อำนวยการ
สถานบันพลาสติก
“อุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีความหลากหลาย ทำให้โรงงานต้องวางแผนการผลิตและลงทุนสำหรับครึ่งหลังของปีนี้และปีต่อๆ ไป ซึ่งทำให้บางโรงงานอาจเลือกหาซื้อเครื่องจักรคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้ ขณะที่บางส่วนอาจต้องการเลือกซื้อเครื่องใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต หรืออาจมีบางส่วนที่ลงทุนกับเครื่องระดับไฮเทคเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตระยะยาว”

คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์
ประธาน
สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีและโซลูชั่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันและมีผลต่อภาคการผลิตไทยอย่างมากในอนาคต ตลาด ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ใหญ่ ทุกๆ บริษัทต้องรู้จักการปรับตัวและนำโซลูชั่นใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาโรงงานนั่นเอง

ซึ่งนี่จะคือโอกาสอันดีสำหรับเหล่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีแบรนด์ต่างๆ ที่ต้องการเข้ามาขยายฐานธุรกิจในประเทศไทย งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2021 จะเป็นเวทีด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคการผลิตที่จะรวมพลเหล่านักอุตสาหกรรมในวงการกว่า 45,000 รายจากในและนอกประเทศภายใต้งานเดียว
แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2021 จะเป็นเวทีทางธุรกิจที่ครบครันที่สุดสำหรับนักอุตสาหกรรม ที่จะได้ค้นพบนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและคุณภาพของสินค้า ซึ่งการรวมตัวกันของ 5 งานเฉพาะทางสำหรับ 5 อุตสาหกรรมภายใต้ชื่องานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป จะเบิกทางสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้แสดงสินค้าของเราและบรรลุผลด้านการตลาดร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์
www.manufacturing-expo.com
สนใจจองพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
T.  66 2686 7299 
F.  66 2 686 7288
E. 
manufacturing-expo@reedtradex.co.th
 
Organized by: