eNewsletter 7
ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้แล้ววันนี้!

 อย่าพลาด! ลงทะเบียนเข้าชมงานไทล็อก-โลจิสติกซ์ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อประสบการณ์ในการเข้าชมงานที่ราบรื่นและรวดเร็ว และรับทราบข้อมูลข่าวสารล่าสุดของงาน ตลอดจนกิจกรรมและข้อเสนอพิเศษจากผู้แสดงสินค้าของเราได้ก่อนใคร และรับสูจิบัตรของงานในรูปแบบ i-Directory ได้ฟรี
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 10,000 ราย จะได้ยกระดับบริการด้านการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าของธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและบริการใหม่ล่าสุดด้านการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การยกขนถ่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบและเทคโนโลยีในการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุด จากผู้ให้บริการชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศในงาน ไทล็อก-โลจิสติกซ์ พร้อมสามารถปรับตัวให้จัดการโลจิสติกส์แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ภายในงาน