eNewsletter 2
ไทล็อก-โลจิสติกซ์ 2023 เดินหน้าผนึกกำลังกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะนำเสนอสินค้าและบริการด้านการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การยกขนถ่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่ใหม่ที่สุดและรักษ์โลกยิ่งกว่าเคยให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในงานนี้

พบกับผู้นำเทคโนโลยีและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เหล่านี้และอีกมากมายได้ที่งาน!
ค้นหาสินค้าและบริการเพื่ออัดฉีดศักยภาพให้ธุรกิจของคุณ
และเชื่อมต่อกับเครือข่ายการค้าที่ทรงพลังที่สุดในอาเซียน!
Circularity หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน กำลังกลายเป็นกระแสหลัก เพราะแนวทางใหม่ในการหมุนเวียนคือการนำวัสดุเหลือทิ้งที่มองเห็นได้กลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยรักษ์โลก...