<2 วันสุดท้ายก่อนงานสัมมนา พลาสติก ฟอรั่ม คนวงการพลาสติกจะรวมตัวกันเพื่อความยั่งยืน
eNewsletter 5
For more information, please contact us: Tel. +66 2686 7299
Email. 
interplas@rxtradex.com Website: www.interplasthailand.com


Follow us on our Social Media:
 
A part of:
 
Co-located with: