eNewsletter 1
      ทิศทางอุตสาหกรรมพลาสติกไทยยังคงขยายตัว จากรายงานล่าสุดโดยสถาบันพลาสติก พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกมีการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกสะสม 7 เดือนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 40% ในขณะที่การส่งออกเม็ดพลาสติกในเชิงปริมาณในเดือนกรกฎาคมขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมา 6.1% ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสะสม 7 เดือนขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 5.1% ทั้งนี้ ตลาดหลักของการส่งออกเม็ดพลาสติกคือประเทศจีน ขณะที่ตลาดหลักของผลิตภัณฑ์พลาสติกคือสหรัฐอเมริกา โดยการขยายตัวของการส่งออกในอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นผลพวงของการเติบโตในอุตสาหกรรมปลายทาง อันได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสถาบันพลาสติกได้สรุปสถิติว่าการขยายตัวของการส่งออกในปี 2564 โดยเฉลี่ยนั้นสูงกว่าปีก่อนในทุกเดือน ทำให้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสะสม 7 เดือนมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าปีที่ผ่านมาสูงถึง 114%

     สถิติเหล่านี้บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกไทยยังมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาว ขอเชิญร่วมกันเป็นพลังผลักดันผู้ผลิตให้สามาถพลิกฟื้นธุรกิจที่งาน “อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2022” – งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติก ที่ครบครันที่สุดในอาเซียน พร้อมผลักดันนักอุตสาหกรรมให้สามารถรับมือกับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technological Disruption) ผ่านนวัตกรรม เครื่องจักรและวัตถุดิบที่คุณพร้อมนำเสนอ และใช้โอกาสนี้เข้าถึงผู้ซื้อที่ใช่ผ่านแคมเปญประชาสัมพันธ์หลากช่องทางเพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างแข็งแกร่งร่วมกัน
โอกาสในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกรอคุณอยู่
สำรองพื้นที่ด่วน!!! โทร.  66 2686 7299 
อีเมล:
 interplas@reedtradex.co.th
FB: interplasthailandpage 
www.interplasthailand.com
Co-located with:
Organized by: