ประกาศเลื่อนการจัดงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2020
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
รี้ด เทรดเด็กซ์ ขอส่งความห่วงใยไปยังทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ทางบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ของวิกฤตทางสุขภาพครั้งนี้อย่างใกล้ชิด สุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกค้า และผู้แสดงสินค้า คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาพอสมควร แต่จากข้อจำกัดในการเดินทางทั่วโลก รวมถึงการไม่อนุญาตเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย ทางบริษัทจึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2020 ซึ่งมีกำหนดจัดเดิมระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 ที่ไบเทค บางนา โดยมีกำหนดจัดงานใหม่ขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2564 และจะจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป เช่นเดิม

เราได้รับคำแนะนำอันมีค่ามากมายจากลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปว่าการเลื่อนการจัดงานคือแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบโอกาสทางธุรกิจอันเปี่ยมคุณภาพ และช่วยให้ลูกค้ามีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้น และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดงานในปี 2564

ทางบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนวันจัดงาน อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตัดสินใจโดยยึดจากคำแนะนำและแนวทางในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด