eNewsletter 3
     ความต้องการสินค้าในกลุ่มยานยนต์ การก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์จากทั่วโลกจะยังคงขับเคลื่อนการขยายของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ซึ่งแนวโน้มนี้สะท้อนในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเช่นกัน อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตแม่พิมพ์ควรมองการณ์ไกลและค้นหาโอกาสธุรกิจใหม่อยู่เสมอ หนึ่งในแนวทางการขยายธุรกิจคือการยกระดับความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงและมีมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่รวมถึงเครื่องบิน จรวด และระบบวิศวกรรมชั้นสูง ผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น overmolding, insert molding, technical injection molding, two-shot molding, foam molding, cavitation molding และ reaction injection molding นอกจากนี้ ยังควรศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในเครื่องจักรที่สามารถปรับใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น อลูมิเนียม โลหะผสม เหล็กหล่อ และเหล็กที่มีเกรดความแข็งต่างๆ เพื่อให้สามารถขยายจำนวนลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้บริการได้*
*ที่มา: Mantz Automation, Inc.
    อุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีความพิเศษจากศักยภาพที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรม งาน “อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ 2022” ต้องการช่วยผลักดันการเติบโตนี้สำหรับนักอุตสาหกรรมในประเทศ โดยการเป็นเวทีกลางให้ผู้นำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นได้มาจัดแสดงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุและซอฟต์แวร์ทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสไม่สิ้นสุดแก่นักอุตสาหกรรม มาร่วมกับเราเพื่อการขยายฐานลูกค้าของคุณเอง เพิ่มการประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และร่วมขับเคลื่อนความก้าวหน้าแก่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยไปด้วยกัน!
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่:
Tel:          66 2686 7222  
Email:      intermold@reedtradex.co.th 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม: