eNewsletter 1
หลังผ่านเข้าสู่ไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2563 เป็นที่ชัดเจนว่ามาตรการควบคุมโรคของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เป็นที่ชื่นชมจากนานาประเทศ ก้าวต่อไปคือการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ โดยคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนได้ให้ความเห็นในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการดังนี้

“การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การวางแผนสั่งซื้อของลูกค้าอาจชะลอตัวเนื่องจากขาดกระแสเงินสด แต่ก็มีบางอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตได้ดีในสถานการณ์นี้ ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านการรักษาสุขอนามัย เช่นเฟซชีลด์ ชุดกันเชื้อโรค ถุงมือยาง อุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องคลีนรูม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพราะแนวโน้มการทำงานที่บ้านและการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะส่งผลต่อความต้องการในสินค้าเหล่านี้อย่างมาก”

“หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ขนาดของหลายโรงงานอาจจะปรับเล็กลง รวมถึงอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น จีนอาจเพิ่มการลงทุนในไทยจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่แทนญี่ปุ่น แต่ถึงอย่างไรประเทศไทยก็ยังเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญสำหรับแบรนด์สินค้าของญี่ปุ่น เนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันยาวนาน ประกอบกับความพร้อมของโครงสร้างในประเทศซึ่งญี่ปุ่นได้มาลงทุนไว้ตลอดหลายสิบปี”

“การที่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีความหลากหลายและยังดำเนินธุรกิจต่อได้ จะทำให้โรงงานต้องวางแผนการผลิตและลงทุนสำหรับครึ่งหลังของปีนี้และปีต่อๆ ไป ซึ่งทำให้บางโรงงานอาจเลือกหาซื้อเครื่องจักรคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น ขณะที่บางส่วนอาจต้องการเลือกซื้อเครื่องใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและลดต้นทุน หรืออาจมีบางส่วนที่ลงทุนกับเครื่องระดับไฮเทคเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตระยะยาว ซึ่งเมื่อรวมกับนโนบายสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล ก็จะช่วยให้ผู้ผลิตเหล่านี้มองหาโซลูชั่นเพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งยิ่งขึ้น”
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์
ประธาน
สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน


“อุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีความหลากหลาย ทำให้โรงงานต้องวางแผนการผลิตและลงทุนสำหรับครึ่งหลังของปีนี้และปีต่อๆ ไป ซึ่งทำให้บางโรงงานอาจเลือกหาซื้อเครื่องจักรคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น ขณะที่บางส่วนอาจต้องการเลือกซื้อเครื่องใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและลดต้นทุน หรืออาจมีบางส่วนที่ลงทุนกับเครื่องระดับไฮเทคเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตระยะยาว”
อย่าพลาดโอกาสธุรกิจใหม่ สำรองพื้นที่ด่วน!!