บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ผู้จัดงาน จีเอฟที งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2564 ณ ไบเทค บางนา ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ทีมงานจีเอฟทีจัดเตรียมเวทีพบปะผู้ซื้อและโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ท่านเสมอมา

ด้วยความมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ พร้อมมอบโอกาสทางธุรกิจสูงสุดให้กับท่าน บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ผ่านมาศึกษาพูดคุยกับผู้ร่วมงานในอุตสาหกรรมต่างๆ พบว่าในปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการใช้ผ้าและเครื่องนุ่งห่มสำหรับโรงงานและส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อาทิ ชุดช่าง ชุดกันไฟ ชุดเครื่องแบบพนักงาน รวมถึงผ้า นอนวูฟเวน (Nonwoven) สำหรับการผลิตส่วนตกแต่งยานยนต์ เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า หากสามารถจัดงาน จีเอฟที ร่วมกับงานด้านการผลิต อาทิ แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งคาดว่านักอุตสาหกรรมการผลิตหลายหมื่นรายจะเข้าร่วม ผู้แสดงสินค้าจะได้รับประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจสูงสุด บริษัทฯ จึงได้ปรึกษากับผู้ร่วมงานและผู้สนับสนุนการจัดงานหลายท่าน และตัดสินใจเปลี่ยนวันจัดงาน จีเอฟที จากเดิมเป็นวันที่ 23 – 26 มิถุนายน ศกนี้ ณ ไบเทค บางนา ร่วมกับงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป และอีกหลายงานที่จัดร่วม ซึ่งจะดึงดูดผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย อันรวมถึงเจ้าของและผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายจัดซื้อ จากอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ และอีกมาก

นอกจากนั้น ทีมงานยังกำลังวางแผนขยายการเข้าถึงผู้ซื้อกลุ่มใหม่ อาทิ กลุ่ม SME กลุ่ม Start Up กลุ่ม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึง Young Designer เพื่อมอบโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ท่าน โดยทีมงานกำลังจัดเตรียมแผนการปรับแนวคิดและพลิกโฉมงาน จีเอฟที ที่จะเป็นเวทีรวมพลคนในวงการ รวมถึงผู้รับผลิต พร้อมการจัดแสดงผ้า Functional Textile ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อาทิ ผ้า Medical Textile ผ้า Collagen และอื่นๆ ที่จะตอบโจทย์ของคนในยุคปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ และการจับคู่ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ขออภัยหากการเปลี่ยนวันจัดงานในครั้งนี้เป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกในการเตรียมเข้าร่วมงานของท่าน บริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจว่า ทุกการตัดสินใจ เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความเชื่อใจที่ท่านมีให้เสมอมา หากท่านมีคำถามใด โปรดติดต่อทีมงานผู้ดูแลท่านได้ทุกเมื่อ