ประกาศเลื่อนการจัดงาน จีเอฟที นิว เจน 2020

ผู้จัดงานจีเอฟที นิว เจน ขอแสดงความห่วงใยต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส เช่นเดียวกับทุกท่านเราได้เฝ้าติดตามสถานการณ์วิกฤติครั้งนี้ด้วยความระมัดระวัง การคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับงานจีเอฟที นิว เจน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้าและผู้แสดงสินค้า ถือเป็นเป้าหมายที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

และเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมชุนนุมในพื้นที่ขนาดใหญ่และการรักษาระยะห่างทางสังคม ทางบริษัท  รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าจีเอฟที นิว เจน 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ไปเป็นวันที่ 7-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จากที่เราได้รับทราบความคิดเห็นที่มีประโยชน์รวมถึงข้อกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับมาตรการจำกัดการเดินทางที่บังคับใช้อยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน จึงได้ข้อยุติว่าการเลื่อนวันจัดงานออกไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้เรายังสามารถกลับมาจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพและอำนวยความสะดวกให้ผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานได้มีเวลาเตรียมความพร้อมมากขึ้น และยังได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเข้าร่วมงานในปี 2021

ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการตัดสินใจในครั้งนี้ล้วนมาจากคำแนะนำและข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายลำดับแรกที่เราให้ความสำคัญ