eNewsletter 1
โรงงานและอาคารยุคใหม่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างหรือวางระบบให้รองรับการผลิตอัจฉริยะ หากคุณคือผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างโรงงาน หรือเป็นผู้วางระบบการจัดการโรงงาน การซ่อมบำรุง บริหารทรัพยากร ระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง งาน “แฟ็กเทค” คืองานแสดงสินค้าเดียวในอาเซียนที่ตอบโจทย์ เพื่อการพบปะว่าที่ลูกค้าเป้าหมายจากโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม 
อย่าพลาดโอกาสนี้เพื่อสร้างเสริมโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้กว้างขวาง และขยายเครือข่ายทางการค้าที่เข้มแข็งอย่างไร้ขีดจำกัด
งานแฟ็กเทค 2024 เป็นส่วนหนึ่งของ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024” มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยงานแสดงสินค้าเฉพาะทาง 7 งาน ได้แก่ “อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์” เพื่อการผลิตพลาสติก, “อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์” เพื่อการผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป, “ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง” เพื่อส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, “แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี” สำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อการผลิต, “เซอร์เฟซ แอนด์ โค๊ทติ้งส์” สำหรับการชุบเคลือบพื้นผิวสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, “เนปคอน ไทยแลนด์” เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ “แฟ็กเทค” เพื่อการก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงาน เพื่อเติมเต็มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • กลยุทธ์การเชิญลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน 
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองจากฐานข้อมูลลูกค้า 
  • โฆษณาทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
  • โฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์และบทความบรรณาธิการผ่านสื่อนิตยสาร และช่องทางออนไลน์ 
  • การร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเป้าหมาย และสมาคมการค้าพันธมิตร 
  • การตลาดอย่างตรงเป้าผ่านสื่อออนไลน์ 
  • เว็บไซต์และ ME Blogs
  • และกิจกรรมพิเศษอีกมาก!
อนาคตของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบูรณาการคุณสมบัติอัจฉริยะต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติ 5 ประการหลัก ที่สามารถนำไปสู่อนาคตใหม่ที่สดใสของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
รีบคว้าโอกาสธุรกิจแห่งปี สำรองพื้นที่ด่วน!!
โทร. 
0 2686 7222  อีเมล: factech@rxtradex.com
เว็บไซต์: 
www.factech-expo.com


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:
งานที่จัดร่วมกัน: