eNewsletter 5
TONEJI ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเชื่อมต่อ เช่น สลักเกลียว (Bolt), แป้นเกลียว (Nut), แหวนรอง เป็นต้น เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1957 และ‌‌ได้รับ‌‌ความไว้วางใจ มี‌‌ประวัติยาวนาน‌‌กว่า 60 ปี นอกจาก‌‌จะ‌‌ผลิต‌‌และ‌‌จำหน่าย‌‌ผลิตภัณฑ์‌‌ของ‌‌เรา‌‌เอง‌‌แล้ว เรายังพัฒนา และ‌‌ออกแบบ‌‌ผลิตภัณฑ์‌‌ที่‌‌ลูกค้า‌‌สั่งทำ‌‌พิเศษ และ‌‌ให้บริการ‌‌ทดสอบ‌‌สมรรถนะ ที่‌‌เป็น‌‌การตอบสนอง‌‌ความต้องการ‌‌ของ‌‌ลูกค้า เรา‌‌จะ‌‌จัดหา‌‌สินค้า‌‌ที่‌‌สะดวก ปลอดภัยและมีคุณภาพดี โดย‌‌ยึด‌‌อุดมการณ์‌‌ที่ว่า “สร้างสรรค์‌‌งาน‌‌ที่‌‌เป็นประโยชน์‌‌ต่อโลก” ต่อไป
 
D-Lock เป็นชุดสลักเกลียวแนวคิดใหม่ ที่‌‌เป็น‌‌โครงสร้าง 2 ชิ้นที่เรียบง่ายซึ่ง‌‌
พิจารณา‌‌ศักยภาพ‌‌การผลิต‌‌ที่‌‌‌‌หน้า‌‌งาน 
และประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เฉพาะเพราะมีชิ้นส่วนน้อย จึงทำให้ใช้งานได้ง่าย และ‌‌ทำให้‌‌ติดตั้ง ได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก และ‌‌ยัง‌‌สามารถ‌‌ลดค่า‌‌ใช้จ่าย‌‌สำหรับ‌‌ก่อสร้าง‌‌ได้เป็นอย่างมาก ใน‌‌ขณะเดียวกัน ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะทำตก หรือ‌‌ทำ‌‌หาย และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยที่หน้างานอีกด้วย
HugBolt เป็น‌ผลิตภัณฑ์‌ที่‌คิด‌ขึ้นมา‌เพื่ติดตั้ง‌ชั่วคราว‌สำหรับ‌ก่อสร้างทำให้พนักงานที่หน้างานทำงานได้สะดวกทำให้‌ปฏิบัติงาน‌‌ได้‌อย่างมีประสิทธิภาพ‌มากขึ้น และ‌ทำให้‌ก่อสร้าง‌ได้‌เร็ว‌ขึ้น
"พบ TONEJI และผู้แสดงสินค้าชั้นนำอีกมากในงาน แฟ็กเทค (FacTech) งานแสดงเพื่อการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการโรงงานและอาคารต่างๆ"
 
งานแฟ็กเทคจะเป็นแหล่งรวมเจ้าของโรงงานและวิศวกรผู้บริหารจัดการโรงงานให้ได้พบคำตอบสำหรับทุกโจทย์ความต้องการการออกแบบและสร้างโรงงาน ระบบการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน การดูแลรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาโรงงาน และอีกมากจากผู้ให้บริการจากนานาประเทศ แฟ็กเทคจะสนับสนุนพวกเขาเหล่านี้ในการสร้างโรงงานที่เปี่ยมคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด “พิมพ์เขียวเพื่อก้าวสู่โรงงานแห่งอนาคต”แล้วพบกันระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน ศกนี้ ที่ ไบเทค บางนา
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองพื้นที่แสดงสินค้า โปรดติดต่อ
โทร: 
0 2686 7299
อีเมล: factech@rxtradex.com
เว็บไซต์: 
www.factech-expo.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:
 
งานที่จัดร่วมกัน: