eNewsletter 4
งานแฟ็กเทคจะเป็นแหล่งรวมเจ้าของโรงงานและวิศวกรผู้บริหารจัดการโรงงานให้ได้พบคำตอบสำหรับทุกโจทย์ความต้องการการออกแบบและสร้างโรงงาน ระบบการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน การดูแลรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาโรงงาน และอีกมากจากผู้ให้บริการจากนานาประเทศ แฟ็กเทคจะสนับสนุนพวกเขาเหล่านี้ในการสร้างโรงงานที่เปี่ยมคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด “พิมพ์เขียวเพื่อก้าวสู่โรงงานแห่งอนาคต”แล้วพบกันระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน ศกนี้ ที่ ไบเทค บางนา
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองพื้นที่แสดงสินค้า โปรดติดต่อ
โทร: 
0 2686 7299
อีเมล: factech@rxtradex.com
เว็บไซต์: 
www.factech-expo.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:
 
งานที่จัดร่วมกัน: