eNewsletter 2
แฟ็กเทค (FacTech) คืองานเดียวแห่งปีกับโอกาสทางธุรกิจสูงสุดสำหรับผู้จำหน่ายและให้บริการการออกแบบและสร้างโรงงาน ระบบการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน การดูแลรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาโรงงาน และอีกมากจากนานาประเทศ จะได้พบกับเจ้าของและวิศวกรผู้บริหารจัดการโรงงานจำนวนหลายพันในเวลาเพียงสี่วัน เพื่อขยายฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย พร้อมขยายเครือข่ายทางธุรกิจ

จัดภายใต้แนวคิด “The Blueprint of Future Facilities” แฟ็กเทคจะเป็นศูนย์รวมผู้บริหารโรงงานที่พร้อมขับเคลื่อนโรงงานการผลิตไปสู่อีกระดับ พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจสูงสุดเพราะจัดร่วมกับ “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” (Manufacturing Expo) มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้นนำแห่งอาเซียน ประกอบด้วยงานแสดงเฉพาะทางห้างานสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติก แม่พิมพ์ ระบบอัตโนมัติ และการชุบเคลือบพื้นผิว นี่คือเวทีที่คุณจะได้พบปะเจ้าของโรงงานและผู้จัดการที่มีอำนาจตัดสินใจ และอาจพัฒนาเป็นลูกค้าระยะยาวในอนาคต รับ ROI สูงสุดจากเครื่องมือการตลาดทรงประสิทธิภาพนี้ สำรองพื้นที่ด่วน!
  • การตลาดอย่างตรงเป้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ 
  • โฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์และบทความในนิตยสารทั้งสิ่งพิมพ์และออนไลน์ 
  • โฆษณาทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ 
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
  • และอีกมาก
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองพื้นที่แสดงสินค้า โปรดติดต่อ
โทร: 
0 2686 7299
อีเมล: factech@rxtradex.com
เว็บไซต์: 
www.factech-expo.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่:
 
งานที่จัดร่วมกัน: