eNewsletter 1
การประหยัดพลังงานในโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคอุตสาหกรรม   4.0  คือกลยุทธ์สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการความยั่งยืน ซึ่งนี่รวมถึงการลดต้นทุน    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงาน   เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)  พร้อมกับกระจายความเสี่ยงด้วยการใช้พลังงานที่มาจากระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังงานลม หรือไมโครกริดในท้องถิ่น   เป็นที่
มาให้เกิดรูปแบบธุรกิจ Energy-as-a-Service (EaaS) ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ
ผู้ผลิตที่ต้องการโฟกัสในการทำธุรกิจของตัวเอง  และส่งต่อให้มืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการพลังงานโดยตรงมาดูแลให้อย่างใกล้ชิด     ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
คลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล บล็อกเชน และหุ่นยนต์ ซึ่งมีศักยภาพในการจัดการระบบพลังงานที่ซับซ้อน    และสามารถนำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
หลากหลาย
ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือ  Berkeley Energy Commercial Industrial Solutions (BECIS) จากสิงคโปร์ ที่นำเสนอ EaaS ให้กับ SIG Combibloc 
ผู้ให้บริการระบบ และโซลูชั่นสำหรับบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อในการนำพลังงานโซลาร์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งคาดว่าภายในปี 2573 นี้ SIG Combibloc จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 58,520 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) เป็นต้น
ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับโอกาสประชาสัมพันธ์ที่ครบครัน!

โทร : 
+66 2 686 7222
อีเมล : 
factech@rxtradex.com
เว็ปไซต์ : www.factech-expo.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม :
Co-located with :