eNewsletter 10
ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานหมุนเวียนสูง ดังเห็นได้จากข้อตกลงปารีสที่มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือประเทศผลิตน้ำมันรายใหญ่เช่นซาอุดิอาระเบียที่ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลบางส่วน ข้อมูลจากกรุงไทยคอมพาสระบุว่าในประเทศไทยนั้นภาครัฐก็มีแผนขับเคลื่อนโครงการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสะท้อนผ่านแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งโครงการหนึ่งที่ภาครัฐกำลังเร่งผลักดันคือ การผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (solar rooftop) เปิดโอกาสให้ “ธุรกิจ Solar-Corporate PPA” ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำการลงทุนผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ตามความต้องการของเจ้าของอาคาร/สถานที่ที่ว่าจ้างให้ผลิตไฟฟ้า โดยสถานะของธุรกิจ Solar-Corporate PPA ในไทยยังมีผู้ประกอบการน้อยราย เป็นโอกาสให้ผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจได้เปรียบจากภาวะการแข่งขันที่ต่ำ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต โดยลูกค้าเป้าหมายคือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย
มาร่วมกันค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดสายการผลิตในโรงงานด้วยพลังงานสะอาด ที่งาน “FACTECH 2021” - งานแสดงสินค้าแห่งเดียวในอาเซียนเพื่อการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง บริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีทุกประเภทที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พบความหลากหลายของโซลูชั่นและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการจัดการโรงงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสูงสุด รวมทั้งพบปะเพื่อนร่วมวงการเพื่อสานต่อเครือข่ายพันธมิตรการค้าและปฏิบัติการ รวมทั้งบริการจับคู่ธุรกิจและเสนอผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ร่วมกันสร้างโอกาสและความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ที่งานนี้!
 
 
มาร่วมกับเราวันนี้โดยสำรองพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับผู้ซื้อเป้าหมาย!
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.factech-expo.com
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ โทร: 66 2686 7299,
แฟกซ์:  66 2686 7288 อีเมล: factech@reedtradex.co.th
 
Co-located with: