คณะผู้จัดงานคอสเม็กซ์ 2023 ขอขอบคุณผู้ประกอบการความงามและผู้แสดงสินค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ วิทยากรทุกท่าน และทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน ผลักดันลุคใหม่แห่งความสำเร็จให้กับธุรกิจความงามไทย

เราหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งที่งานคอสเม็กซ์ 2024 เพื่อเปิดประสบการณ์ธุรกิจที่สดใสยิ่งกว่า ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2567 ที่ไบเทค บางนา!
The organizer of COSMEX 2023 would like to express our thanks to every beauty entrepreneur and exhibitor from Thailand and abroad, every speaker, and every supporting association, all of whom played a part in the revelation of Thailand’s new look of success for beauty industry.

We look forward to welcoming you again for an even brighter chapter at COSMEX 2024 during 5-7 November 2024 at BITEC, Bangkok!
Hot Shots 1
Hot Shots 2
Hot Shots 3