eNewsletter 4
การจะเป็นผู้นำในตลาดไม่ใช่เรื่องง่าย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ Mr. Kazuya Hashiba กรรมการผู้จัดการ HAMASHO CORPORATION (THAILAND) LTD. แชร์แนวคิดการคงความเป็นผู้นำในวงการอยู่เสมอว่า “เราสำรวจความล้ำสมัยของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และนำสิ่งที่เรามีไปแสดงในงานแสดงสินค้าเพื่อให้คนได้เห็นกับตาตนเอง”
แล้วพบกับ HAMASHO CORPORATION (THAILAND) LTD. ที่งานแอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2023 ภายใต้ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ไบเทค บางนา
3D Simulator MELSOFT Gemini เพื่อการออกแบบการการสร้างสายการผลิตในโรงงานผ่านพื้นที่ดิจิทัล โดยแสดงผลเป็นภาพที่เข้าใจง่าย สามารถจำลองและสนับสนุนกระบวนการทำงานของการผลิตทั้งหมดได้ รองรับเมนูฮาร์ดแวร์ (e-Catalog) ทำให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้มากถึง 2,500 ชิ้น โซลูชั่น MELSOFT Gemini สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ MELSOFT Simulators ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ MELSOFT iQ Works เพื่อจำลองการควบคุมอุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องผ่าน OPC Server ทำให้เกิดข้อมูล 3 มิติที่อัปเดตรวดเร็วกว่าการใช้งานสภาพแวดล้อมของ OPC ถึง 12 เท่า แล้วพบกับ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. ที่งานแอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2023 ภายใต้ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ไบเทค บางนา

แล้วพบกับ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd. ที่งานแอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2023 ภายใต้ งานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2023 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ไบเทค บางนา
พบนวัตกรรมใหม่ และรับคำปรึกษาจากกว่า 30 แบรนด์ผู้ให้บริการระบบไอทีไปใช้ในอุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตแบบดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Internet of Things (IoT) ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบติดตามการทำงานและการเรียนรู้ของเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ MES/ERP/SCM/SCADA เทคโนโลยีเครือข่ายและการทำงานร่วมกันของระบบ (IT-OT) ที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตฯ การผลิต ทั้งยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ พลาสติก อาหารและเครื่องดื่ม ได้ที่งานแอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่นเทคโนโลยี 2023 ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของผู้แสดงสินค้าชั้นนำดังกล่าว เชิญพบได้ในงานแอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่นเทคโนโลยี 2023