eNewletter#3
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน กลุ่มแรงงานต่างๆ ตามโรงงานต้องถูกส่งตัวกลับบ้านไม่สามารถมาทำงานได้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ธุรกิจและเหล่าผู้ผลิตต่างกำลังเจอกับความท้าทาย บทใหม่ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับตัวและหันไปพึ่งพาระบบอัตโนมัติและดิจิตอลในกระบวนการผลิตกันมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ถึงจะก้าวเข้ามามีบทบาทในอนาคตหลังวิกฤตผ่านพ้นไป นักธุรกิจและผู้ผลิตจะหันมาสนใจว่าเทคโนโลยีอัตโนมัติจะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของพวกเขาได้อย่างไร ทั้งในมุมมองด้านการผลิตและแรงงานต่างๆ
กล่าวได้ว่า นี่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของเหล่าผู้ให้บริการเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ในการแสดงศักยภาพเครื่องจักรของคุณแก่เหล่าผู้ผลิต เจ้าของโรงงาน เจ้าของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่จะมารวมตัวกันภายในงาน แอสเซมบลี แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 2020 งานแสดงระบบและโซลูชั่นอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีการประกอบที่ครบครันที่สุดในอาเซียน!
ห้ามพลาดโอกาสในการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและโซลูชั่นด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติของคุณแก่นักอุตสาหกรรมกว่า 100,000 รายจากทั้งในไทยและต่างประเทศ
ร่วมเป็นผู้แสดงสินค้าเพื่อรับสิทธิพิเศษดังนี้
  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและนิตยสาร
  • โฆษณาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการโฆษณา บรรณาธิการ และข่าวประชาสัมพันธ์
  • โรดโชว์
  • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของงาน
  • และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม, ติดต่อ contactcenter@reedtradex.co.th
หรือสำรองพื้นที่, ติดต่อ assemblytech@reedtradex.co.th
T.  66 2686 7299 F.  66 2 686 7288 E. 
assemblytech@reedtradex.co.th
eNews Sponsors by:
 
A Part of:
Co-located with: