ค้นหาผู้แสดงสินค้า


รายชื่อผู้แสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่มาร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2023

ค้นหา
IMPORTANT NOTE!

“TILOG - LOGISTIX 2023” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล